ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยแพทย์ OPD
พยาบาลวิชาชีพ Clinical care ( OR ER ICU)
ผู้ช่วยเภสัช
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ OPD
พยาบาลวิชาชีพ IPD
ผู้ช่วยพยาบาล OPD (หลักสูตร 1ปี)
ผู้ช่วยพยาบาล IPD (หลักสูตร 1ปี)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(รพ.กรุงเทพเชียงราย)
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ Call Center
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (Dentist Assistant)

คุณสมบัติ
– เพศหญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปวช ,ปวส ,ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี
– สุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี
– ใจรักงานบริการ
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– สามารถเริ่มงานได้ทันที
– สามารถช่วยเหลือทันตกรรมได้หลากหลายสาขา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now
เจ้าหน้าที่เวรเปล
ช่องทางการสมัครงาน 1. เข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 2. ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง BCM.Recruit@bangkokhospital-chiangmai.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณณิชนันทน์ คนซื่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 052-089-747 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)