ร่วมงานกับเรา

ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
88/8 หมู่ 6 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่, 50000

 

ชนนันท์ ตันติประภาส โทร 0-52089-747
Email: Chananan.Fa@bangkokhospital.com