ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน
1. เข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
2. ส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง BCM.Recruit@bangkokhospital-chiangmai.com
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณณิชนันทน์ คนซื่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 052-089-747
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)