ร่วมงานกับเรา

ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
88/8 หมู่ 6 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่, 50000

 

ณิชนันทน์ คนซื่อ โทร 0-52089-747
Email: nichanan.ko@bangkokhospital-chiangmai.com