ที่อยู่ : 88/8-9 หมู่ 6 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร : 052-089-888

โทรสาร : 02-318-1546 & 02-310-3327

อีเมล์ : [email protected]