สิ่งอำนวยความสะดวก - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ลูกค้าของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
จะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน

 

ATMs

ให้บริการตั้งอยู่ที่ชั้น 1

Free Wi-Fi

บริการอินเทอร์เน็ต

building-no-pm2.5

Air Filtration System Installation

ติดตั้งระบบกรองอากาศทุกชั้นเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี

Parking Facilities

มีพนักงานคอยบริการที่จอดรถ

Gourmet Coffee Shop

ให้บริการตั้งอยู่ที่ชั้น 1

Food House located in the basement

ให้บริการอยู่ในชั้นใต้ดิน

Food and Beverage Shops

ให้บริการโซนบางกอกพลาซ่า

Convenience Store

Convenience Store

ให้บริการโซนบางกอกพลาซ่า

Convenience Store

ให้บริการโซนบางกอกพลาซ่า

baby-shop-icon

Baby Shop

ให้บริการโซนบางกอกพลาซ่า