แผนกบริการผู้ป่วยชาวต่างชาติโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้บริการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติ โดยให้บริการล่ามในภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า และฝรั่งเศสทุกวัน นอกจากนี้ยังให้บริการล่ามภาษาอื่นๆ มากกว่า 24 ภาษา ผ่านทางโทรศัพท์ทุกวันตลอด24 ชั่วโมง แผนกบริการผู้ป่วยชาวต่างชาติประกอบด้วยทีมล่ามที่มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในแต่ละขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการประสานงานทางด้านการรักษา การส่งต่อผู้ป่วย และประสานงานกงสุลของแต่ละประเทศแก่ผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาล
  • จีน
  • ฝรั่งเศส
  • ญี่ปุ่น
  • เกาหลี
  • พม่า
ท่านสามารถติดต่อแผนกบริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ (International Medical Services) ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 052-089-843 หรือ โทร 1719 / อีเมล [email protected]