ติดต่อเรา

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
88/8-9 หมู่ 6 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000.

Tel : 052 089 888 or 1719 (local calls only)
Fax : 052 809 800

Graphic Map

สอบถามข้อมูล