สอบถามข้อมูล

ติดต่อเรา

โทร:052 089 888 or 1719

ที่อยู่ของเรา

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

88/8-9 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง

อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50000

ติดต่อสอบถาม

Email: info@bangkokhospital-chiangmai.com

ร่วมงานกับเรา

Email: BCM.Recruit@bangkokhospital-chiangmai.com

Social Network