โซฟารับแขก สามารถปรับเป็นที่นอนได้ พร้อมโต๊ะกลาง - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่