ขนาดพื้นที่ 62 ตารางเมตร - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่