ขนาดพื้นที่ 38 ตารางเมตร - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่