กาแฟ ชา และโอวัลติน (เติมให้ทุกวัน อย่างละ 1 ชุด) - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่