พญ.อัญชนา สัจจพุทธวงค์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่