พญ.ธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่