โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมงาน “โครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นให้กับเด็ก” จัดโดยมูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมส่งมอบกล่องเติมอากาศ และคลีนรูมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล  สุเทพ  โดยมีนายแพทย์ไพศาล เลิศฤดีพร ผู้แทนจากมูลนิธิเวชดุสิตฯ และ พญ.อริศฎา พิชญเดชากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นให้กับเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นให้กับเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นให้กับเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นให้กับเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นให้กับเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

“โครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นให้กับเด็ก” เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  อันได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิเวชดุสิตฯ, บริษัท ลลิตา พีพีโอ จำกัด, โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ด้วยตระหนักและห่วงใยในสถานการณ์หมอกควันและผลกระทบของฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 โดยเฉพาะที่มีต่อสุขภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเด็กๆ ถูกจัดเป็นกลุ่มเสี่ยง เพราะขนาดตัวที่เล็กและหายใจเร็ว จึงมีโอกาสรับฝุ่นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาด้านระบบหายใจเรื้อรัง เช่น โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจและเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

โครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นให้กับเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นให้กับเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ความร่วมมือในการจัดทำ Workshop "คลีนรูมเพื่อศูนย์เด็กเล็ก"  ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลร่วมกันจัดทำ “กล่องอากาศดี” หรือ เครื่องเติมอากาศและเครื่องฟอกอากาศแบบ DIY เพื่อส่งมอบเป็นคลีนรูมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 แห่งในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ตั้งเป้าให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 26 ห้อง ได้รับอากาศบริสุทธิ์ปลอดภัยไร้ฝุ่นในช่วงฝุ่นพิษ PM 2.5

โครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นให้กับเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นให้กับเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นให้กับเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

นอกจากนี้ ในฐานะโรงพยาบาลสีเขียวของ BDMS (Green Hospital) ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับนโยบาย BDMS Earth Healthcare ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นจุดติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ NTAQHI เพื่อประเมินคุณภาพอากาศประจำวันแบบ Real time และส่งไปยังแอปพลิเคชั่นฯ เพื่อแสดงค่าคุณภาพอากาศให้ชาวเชียงใหม่ได้ทราบเพื่อการดูแลตนเองได้อย่างทันท่วงที

โรงพยาบาลสีเขียว
โรงพยาบาลสีเขียว - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โรงพยาบาลสีเขียว - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่