เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ชุมชนยกระดับสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาพ (Medical-Wellness Hub) ของจังหวัดเชียงใหม่ ทีม #BCMSafety นำโดย ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  หรือ "CoE Trauma" โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ภายใต้ "โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน" หรือ SECSI ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่เหียะ เมื่อเร็วๆ นี้

BCM_0520

ภายในงานฝึกอบรมมีการบรรยายและสาธิตเรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขั้นตอนการแจ้งเหตุเมื่อมีผู้ป่วยฉุกเฉิน
การประเมินอาการผู้ป่วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น พันดาม ห้ามเลือด การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ #AED เป็นต้น