การตรวจวิเคราะห์จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่