โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีบริษัท

คน (ขั้นต่ำ 10 ท่าน)
บาท
เพิ่มไฟล์
*

กรุณาแนบไฟล์โปรแกรมตรวจสุขภาพของท่าน และไฟล์รายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ(ถ้ามี) (ชนิดของไฟล์ * ชนิดของไฟล์ .xls, .doc, .pdf, .jpg) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB.)

ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจให้เราดูแลสุขภาพพนักงานของท่านเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชั่วโมง(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)