แพ็กเกจฝากครรภ์คุณภาพ Premium ANC

ราคา

72,000 THB

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ตั้งแต่วันนี้ -  31 ธันวาคม 2567
  2. รับบริการได้ที่แผนกสูตินรีเวช ชั้น 2
  3. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ทำหัตถการ ค่าห้องและอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์และค่ายาที่ใช้ในหัตถการเท่านั้น
  4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
  5. กรณีที่ยุติการตั้งครรภ์ ของสงวนสิทธิ์การคืนเงินตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล
  6. หาซื้อแพ็กเกจแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินสดได้

 

รายการตรวจ
พบแพทย์สูตินรีแพทย์ 14 ครั้ง พร้อมรับยาบำรุงครรภ์ ตลอดโครงการ Consultation with Gynecologist  (14 Times) With Pregnancy Supplements
พบแพทย์โภชนาการเด็ก 1 ครั้ง Consultation with Pediatric Nutrition (1 Time)
ตรวจเลือดคุณแม่อย่างละเอียด Complete Blood Test for Mother
คอร์สอบรมคุณแม่คุณภาพโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ

(แพทย์ พยาบาล พยาบาลนมแม่ นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหาร)

Workshop for Mother by Multidisciplinary Team

(Doctor, Nurse, Lactation Nurse, Physical Therapist and Nutritionist)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนคอตีบ บาททะยัก ไอกรน Influenza Vaccine and DPT Vaccine
ตรวจสุขภาพฟันฟรี 1 ครั้ง Dental Check-up (1 Time)
การตรวจคัดกรอง ความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ (Non-Invasive Prenatal Screening) Maternal Blood Test for Down Syndrome Screening (Non-Invasive Prenatal Screening)
ตรวจอัลตราซาวนด์ดูทารกในครรภ์แบบ 2 มิติ 3 ครั้ง 2D Ultrasound  (3 Times)
ตรวจอัลตราซาวนด์ดูทารกในครรภ์แบบ 4 มิติ 1 ครั้ง 4D Ultrasound  (1 Times)

 

แผนกสูตินรีเวช | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร. 052 089 888 หรือ Call Center 1719

Line Official : @Bangkokchiangmai