แพ็กเกจ Eyelid Spa Skin Rejuvenation Filler

ราคา

20,999 THB

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ :

 1. ราคาดังกล่าวรวม ค่าเวชภัณฑ์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจตามที่ระบุเท่านั้น
 2. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ได้
 4. ราคานี้ใช้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม

 1. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่ไม่เกี่ยวกับการใช้แพ็กเกจ
 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย, ค่าใช้จ่ายก่อนทำหัตถการ, ภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่กำหนดตามการทำหัตถการซึ่งต้องชำระส่วนเกินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
 3. ไม่รวมยากลับบ้าน หรือ วิตามิน (ถ้ามี)
 4. ในกรณียกเลิกรายการตรวจรายการใด ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นรายการตรวจอื่น ๆ ได้
รายการตรวจ
ตรวจวัดสายตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination by Ophthalmologist
การรักษาภาวะตาแห้งด้วยเครื่องคลื่นแสงเฉพาะ (IPL) Eyelid Spa with Meibomian Gland Expression
การเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยการมาร์คหน้าและเปลือกตา Eye Masking
การเพิ่ม/เติมเต็มผิวด้วยฟิลเลอร์ 1 ซีซี Filler
ค่าบริการพยาบาล Nursing Service Charge
ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service Charge

หมายเหตุ :

  1. สำหรับคุณผู้หญิงขอความกรุณางดแต่งหน้า, งดใส่คอนแทคเลนส์ และงดต่อขนตาปลอม ก่อนเข้ารับบริการ
  2. โทรสอบถามทำนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 052 089880

แผนกจักษุ

โทร: 052 089 880

สาระสุขภาพ