Packages & Promotions - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

VO2MAX คืออะไร? การวิ่งสายพาน พร้อมวัดคลื่นหัวใจบนลู่วิ่งให้ถึง Maximum คู่ไปกับการตรวจปอด เพื่อเช็คความฟิต! และลดเสี่ยงการเสียชีวิตฉับพลันจากการออกกำลังกาย ตอบโจทย์กับใครบ้าง? นักกีฬาและโค้ช ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและปอด ผู้มีความเสี่ยงสูงโรคหัวใจและปอด ผู้ที่ต้องการประเมินสมรรถภาพทางกาย

 

 

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ |  โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร . 052 089 888 หรือ Call Center 1719

Line Official : @Bangkokchiangmai