ราคาและการชำระเงิน

ราคาและการชำระเงิน
ออกแบบมาเพื่อผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เรามีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงกระบวนการชำระเงินด้านการดูแลสุขภาพ นอกเหนือจากการหาวิธีการชำระเงินใหม่ ฯ และการค้ำประกัน เรามีความตั้งใจกำหนดราคาที่โปร่งใสในขั้นตอนการผ่าตัดธรรมดาตามแพคเกจราคาที่คงที่ แพคเกจราคาคงที่ของเราถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงจองผู้ป่วย หลังจากการประเมินผลรายละเอียดของสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยคำนึงถึง อายุ ประวัติทางการแพทย์ และการเจ็บป่วยใด ๆ ทางโรงพยาบาลจะให้ราคาคงที่ สำหรับขั้นตอนการรักษา

วางแผนการรักษาอย่างไร้กังวล ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายที่อาจสูงเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนที่ไม่คาดคิด จะมีผลสำคัญต่อค่าใช้จ่ายของการดูแลสุขภาพโดยรวม To address this, our growing list of Fixed Price Packages fully incorporates:

  • การทดสอบก่อนการผ่าตัด
  • ค่าธรรมเนียมแพทย์ ( ศัลยแพทย์และวิสัญญีแพทย์ )
  • การพักฟื้น
  • ห้องผ่าตัด
  • ห้องพักผู้ป่วย
  • ค่าห้องทดลอง
  • รังสีวิทยา
  • ค่าที่ให้หลังการผ่าตัด
  • รายการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน (เช่นการปลูกถ่ายการเปลี่ยนหัวเข่า )

รูปแบบห้องพักผู้ป่วย

โรงพยาบาลกรุงเทพ มีห้องพักไว้บริการหลากหลายรูปแบบเหมาะสมสำหรับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นแบบ Premier, Deluxe, Superior, Critical Care (ผู้ป่วยวิกฤต) หรือห้องรับเลี้ยงเด็กและห้องคลอด

STANDARD

Details of Room พรีเมียร์

DULUXE

Details of Room ดีลักซ์

SUPERIOR

Details of Room ซูพีเรีย