บริการของเรา

ออกแบบมาเพื่อผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เรามีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงกระบวนการชำระเงินด้านการดูแลสุขภาพนอกเหนือจากการหาวิธีการชำระเงินใหม่ ฯ และการค้ำประกัน เรามีความตั้งใจกำหนดราคาที่โปร่งใสในขั้นตอนการผ่าตัดธรรมดาตามแพคเกจราคาที่คงที่ แพคเกจราคาคงที่ของเราถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผู้ป่วย หลังจากการประเมินผลรายละเอียดของสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยคำนึงถึง อายุ ประวัติทางการแพทย์ และการเจ็บป่วยใด ๆ ทางโรงพยาบาลจะให้ราคาคงที่สำหรับขั้นตอนการรักษา วางแผนการรักษาอย่างไร้กังวล

 

ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายที่อาจสูงเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนที่ไม่คาดคิด จะมีผลสำคัญต่อค่าใช้จ่ายของการดูแลสุขภาพโดยรวม To address this, our growing list of Fixed Price Packages fully incorporates:

ห้องพักผู้ป่วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการรถโดยสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์บริการ ผู้ป่วยนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิกบัตรชีววัฒนะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนที่และการเดินทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม