โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับมาตรการลดโอกาสการติดเชื้อ Covid-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
อย่างเคร่งครัด มีการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อและกำหนดให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง มีการจัดการสัญจรเข้าออกอาคารด้วยประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังของอาคาร โดยมีระบบระบายอากาศป้องกันเชื้อโรคแบบ double door เพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง

นอกจากนี้ยังจัดสรรพื้นที่ใช้สอยอาคารเพื่อแยกผู้ป่วย Covid-19 ออกจากผู้มารับบริการทั่วไป พร้อมทั้งจัดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เพื่อสะดวกต่อการล้างมือในทุกแผนกและทางเดิน
จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการในทุกพื้นที่ การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ บ่อยครั้งตามมาตรฐานสากล

ทำไมต้องเลือกใช้บริการสุขภาพกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ทำไมต้องเลือกใช้บริการสุขภาพกับ
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เป็นโรงพยาบาลในเครือ BDMS
ให้บริการสุขภาพครอบคลุม
ทั่วประเทศไทยและในภูมิภาค

คุณภาพทางการแพทย์ระดับสากล

กุมารแพทย์ชำนาญการ
แต่ละสาขาจากสถาบันชั้นนำ
ทั้งในและต่างประเทศ

เอาใจใส่ด้วยหัวใจบริการอย่างไทย

แนะนำแผนกกุมารเวชกรรมของเรา

พบกับห้องตรวจสำหรับคุณหนู
แบ่งเป็นสัดส่วน 4 โซน

ข่าวสาร & โปรโมชั่น

อัปเดตข่าวสารและโปรโมชั่นแผนกกุมารเวชกรรม

อัปเดตข่าวสารและโปรโมชั่น
แผนกกุมารเวชกรรม

พร้อมเคียงข้างคุณพ่อคุณแม่

พร้อมเคียงข้างคุณพ่อคุณแม่

ศูนย์กุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เพราะความสุขสูงสุดของคุณพ่อคุณแม่คือการที่ลูกเติบโต มีพัฒนาการและศักยภาพสมวัย ซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากพื้นฐานการดูแลอย่างใกล้ชิด สร้างการเรียนรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม ตั้งแต่ยังเป็นทารกตัวน้อย จนเติบโตเป็นเด็กเล็ก เด็กโต และวัยรุ่นในที่สุด

ศูนย์กุมารเวชกรรมของเราเป็นเสมือนผู้ใกล้ชิดและที่ปรึกษาของคุณพ่อคุณแม่ที่พร้อมเสมอ สำหรับการดูแลสุขภาพเด็กๆ ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยรุ่น (ไม่เกิน 15 ปี) ด้วยการตรวจวินิจฉัย ดูแลและรักษาแบบองค์รวม โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางหลากสาขา พยาบาลมากประสบการณ์ ตลอดจนทีมสหสาขาวิชาชีพ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล

ทีมกุมารแพทย์

รู้จักกับคุณหมอใจดี

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับเด็กป่วย บริการตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ รักษา เพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อ

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อ

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประสาทวิทยา

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์กุมารเวชกรรม

บริการแบบเฉพาะทางที่โดดเด่นของเรา

หน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ
Neonatal Intensive Care Unit : NICU

พร้อมสำหรับการดูแลทารกแรกเกิดที่มีลักษณะดังนี้

 • ทารกแรกเกิดคลอดครบกำหนดปกติ
 • ทารกคลอดก่อนกำหนด อายุครรภ์ตั้งแต่ 25 สัปดาห์ถึงน้อยกว่า 37 สัปดาห์
 • ทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม
 • ทารกมีน้ำหนักผิดปกติเมื่อเทียบกับอายุครรภ์
 • ทารกแฝด
 • ทารกตรวจพบความผิดปกติระหว่างคลอดและหลังคลอด เช่น ขาดออกซิเจน มีภาวะติดเชื้อ หรือภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
 • ทารกมีท่าผิดปกติในครรภ์ เช่น ท่าก้น ท่าขวาง
 • ทารกพิการแต่กำเนิด
 • ทารกที่คลอดจากมารดาที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ความดันโลหิตสูงหรือภาวะครรภ์เป็นพิษ โรคไทรอยด์ โรค ลมชักหรือโรคทางจิตเวช หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ เช่น ภาวะน้ำคร่ำน้อย ภาวะรกเกาะต่ำ โดยมารดาจะได้รับการให้คำปรึกษาจากกุมารแพทย์เชี่ยวชาญทารกแรกเกิดที่ทำงานร่วมกับสูติแพทย์ตั้งแต่ก่อนคลอด

แผนกอนุบาลทารกแรกเกิด
Nursery

โดยกุมารแพทย์เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด พยาบาลและสหวิชาชีพ เชี่ยวชาญเฉพาะทารกแรกเกิดให้บริการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถให้การดูแลรักษาได้ทันท่วงทีในทุกกรณี เจ้าหน้าที่ทุกท่านล้วนผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ในการดูแลทารกแรกเกิดมานาน คุณพ่อคุณแม่จึงมั่นใจได้ว่า ทารกน้อยจะคลอดออกมาอย่างปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมจากทีมมีความพร้อม ตัวอย่างกรณีต่างๆ ของทารกแรกเกิดที่ได้รับการดูแลในโรงพยาบาลของเราตลอด 24 ชั่วโมง 

ทารกจะได้รับการดูแลตั้งแต่คลอด โดยมีการวัดสัญญาณชีพตลอดเวลา ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ดูแลรักษาระบบทางเดินหายใจ เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน เฝ้าระวังติดตามและการดูแลรักษาเฉพาะโรค ทารกจะได้รับดูแลด้านโภชนาการและสนับสนุนการให้นมแม่ให้ทารกได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน มีการตรวจคัดกรองโรคหรือความผิดปกติ เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคไทรอยด์ โรคเมตาบอลิกบางชนิด ตรวจการได้ยิน  รวมทั้งการได้รับคำแนะนำเรื่องวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดโรค และติดตามด้านพัฒนาการในระยะสั้นและระยะยาว

หน่วยดูแลผู้ป่วย วิกฤตกุมารเวชกรรม
Pediatric Intensive Care Unit - PICU

พร้อมดูแลให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะวิกฤตตั้งแต่อายุ 28 วัน ถึง อายุ 15 ปี ที่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือมีความซับซ้อนของโรค ต้องให้การเฝ้าระวังดูแลอย่างใกล้ชิด โดยกลุ่มโรคที่พบบ่อย 3 กลุ่มโรค

 • ระบบทางเดินหายใจ
 • ระบบประสาทและสมอง เช่น ภาวะชัก
 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคคาวาซากิ , โรคติดเชื้อรุนแรง

ศูนย์กุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภาวะวิกฤตในเด็ก และทีมสหสาขาวิชาชีพ พร้อมให้การดูแลรักษาลูกน้อยของคุณ คอยเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
ดูแลและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง โดยตระหนักถึงความปลอดภัย ด้วยทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษอื่นๆ ดังนี้

ทีมจะคอยดูแลคุณหนูๆ ด้วยความเอาใจใส่ทั้งก่อนรักษา ระหว่างการเข้าพักรักษาและหลังการรักษา

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตั้งครรภ์

บริการติดตามความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับทารกแรกเกิด

บริการให้คำปรึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการคลอดแบบธรรมชาติ

สำหรับคุณพ่อคุณแม่

คำถามที่มักถามบ่อย
รวมให้แล้วที่นี่

เราเข้าใจความรู้สึกห่วงใยของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อทุกช่วงวัยของเจ้าตัวเล็ก เราจึงรวบรวมคำถามที่คุณหมอถูกถามบ่อยๆ มาตอบให้ฟังที่นี่

สำหรับโรงเรียน

สัมผัสประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในและนอกห้องเรียนให้กับเด็ก ๆ ทุกคน

ด้วยทีมกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ ร่วมออกแบบ Work Shop ที่เหมาะสมให้กับเด็กแต่ละช่วงวัย

กิจกรรมการเรียนรู้

อบรมการช่วย
ชีวิตเบื้องต้น(CPR)

อบรมออนไลน์

ฉีดวัคซีนให้
โรงเรียน

BCM Kids Corner

มุมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อลูกน้อย ฟรี!

เราได้รวบรวมสื่อภาพ คลิปวิดีโอ infographic ที่มีประโยชน์เพื่อการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในครอบครัว

หมอชื่อ พญ. อัญชนา สัจจพุทธวงศ์ เป็นชาวเชียงใหม่แต่กำเนิดค่ะ หมอทำงานกับโรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่กรุงเทพฯ เป็นเวลาเกือบ 10 ปี ก่อนจะย้ายกลับบ้านมาอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เมื่อปี 2016 แต่ไม่ว่าที่ไหน การได้ดูแลเด็กๆ ในทุกชาติทุกภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญและทำให้หมอมีความสุขเสมอ หมอจึงคุยกับเด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่ได้หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฮินดี กำเมืองก็ได้เจ้า

หมอเป็นผู้ชำนาญพิเศษด้านกุมารเวชศาสตร์ เฉพาะทาง อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ เรียนจบแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2541 และเรียนเพิ่มเติมด้านกุมารเวชศาสตร์ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่กรุงเทพมหานคร จนจบในปี 2547 ก่อนจะจบการศึกษาอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2550

โดยส่วนตัวแล้ว หมอชอบอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้มาแต่เด็กๆ รวมทั้งชอบเล่านิทานและฟังนิทาน ดังนั้นหมอจึงมีเรื่องเล่ามากมายที่จะมาแบ่งปันให้กับคุณพ่อคุณแม่ รวมทั้งได้มีโอกาสเดินทางไปแบ่งปันความรู้ให้กับเด็กๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลสุขภาพของเด็กเมื่อเผชิญมลภาวะอย่าง PM 2.5 และจัดการอบรมในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพในเด็กให้กับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก เพราะฉะนั้น ถ้าอยากฟังเกร็ดความรู้สนุกๆ อย่าลืมเขียนมาบอกหมอนะคะ

สวัสดีครับ คุณลุงหมอ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ ที่ดูแลเด็กๆ ด้านกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป มาเป็นระยะเวลากว่า  40 ปี โดยเฉพาะถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการปรึกษาเรื่องโรคไข้เลือดออก หอบหืด หรือวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก หรือคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนใหม่ๆ ที่วงการแพทย์กำลังให้ความสนใจ ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ

ที่จริงแล้ว คุณลุงหมอเป็นชาวจังหวัด สมุทรปราการ  แต่มาเรียนหนังสือที่เชียงใหม่ จนจบการศึกษาระดับปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ 2518 และศึกษาต่อด้านกุมารเวชศาสตร์ จนจบในปี พ.ศ. 2522 คุณลุงหมอจึงพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และอู้กำเมืองได้นิดหน่อยครับ

ยามว่าง คุณลุงหมอก็จะใช้เวลาอยู่ในสวน และพาหลานตัวเล็กๆ หลายคนไปทำกิจกรรมกลางแจ้งที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น สอนการปลูกผัก การเลี้ยงไก่ การเก็บไข่ไก่ ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ สนุกสนาน และยังเป็นการออกกำลังกายอีกด้วย ถ้าเด็กๆ อยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงต้องหมั่นออกกำลังกายนะครับ

สวัสดีค่ะ หมอชื่อ ภัทรียา เลิศชีวกานต์ หรือ หมอเอ เป็นกุมารแพทย์เฉพาะทางอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม ค่ะ

หมอเกิดที่จังหวัดเชียงราย แล้วย้ายไปอยู่ลำปาง  และมาอยู่ปักหลักที่เชียงใหม่ ตั้งแต่เข้าระดับมัธยมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นจบการศึกษาระดับปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ 2549 และศึกษาต่อด้านกุมารเวชศาสตร์ ที่สถาบันเดียวกัน จนจบในปี พ.ศ. 2553 

หมอมีความสนใจด้านพัฒนาการของเด็ก จึงได้ศึกษาต่อด้าน กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม, แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จนจบการศึกษาในปี 2556 ก่อนจะกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ตั้งแต่ปี  2558

ส่วนตัวแล้วหมอมีความสุขและสนุกกับการทำงานที่ได้ดูแลเด็กๆ ให้หายป่วย โดยมีความท้าทายด้านการปรับพฤติกรรมเด็กที่ถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างหมอ พยาบาล คุณพ่อคุณแม่ และตัวเด็กๆ เอง เป็นเป้าหมาย

และเมื่อเห็นเด็กหายป่วย เหมือนได้คืนความสดใสให้กับเด็ก และครอบครัว  ส่วนเรื่องการดูแล เรื่องพัฒนาการและพฤติกรรม จริงๆแล้ว เป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องรุนแรง หรือเร่งด่วน แต่กลับกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกครอบครัว เพื่อให้เด็กคนนึงเติบโตมาเป็นเด็กที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  เด็กที่ได้รับการดูแลทางพัฒนาการและพฤติกรรมอย่างเหมาะสม จะเติบโต เป็นเด็กที่มีความสุขกายสุขใจ และเป็นอนาคตที่ดีของสังคม

หมอเชื่อว่าการที่คุณพ่อคุณแม่หมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูกน้อย (อายุ 1-6 ปี) ผ่านกิจกรรมครอบครัวที่เหมาะสม จะเป็นการถ่ายทอดความรักความห่วงใยที่เด็กๆ จะรับรู้ได้โดยสัญชาตญาณ นำมาสู่การปรับพฤติกรรมของเด็กได้อย่างยั่งยืนค่ะ

ยามว่างหมอชอบ ทำกิจกรรม ออกกำลังกายและออกไปสูดอากาศธรรมชาติ เพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่ ขาดการเคลื่อนไหวและขาดความเชื่อมโยงสู่ธรรมชาติ ทำให้มีโรคทางกายและใจตามมาได้ง่าย

สวัสดีค่ะ

หมอชื่อณราวิตรี ถี่ถ้วน มีชื่อเล่นว่า “หมอจูน” ค่ะ

หมอเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่

เรียนหนังสือจบการศึกษาระดับปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพ.ศ. 2546 และศึกษาต่อด้านกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจนจบในปี พ.ศ. 2552 และศึกษาต่อด้านอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดที่สถาบันเดียวกันจนจบในปี 2555

หลายคนชอบถามหมอว่า ทำไมจึงสนใจเรียนเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด หมอคิดว่า การดูแลเจ้าตัวเล็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะทารกแรกเกิดมีลักษณะและสรีระร่างกายแตกต่างจากคนไข้หรือผู้ป่วยวัยอื่นๆอย่างสิ้นเชิง การดูแลรักษาต้องใช้ทักษะรอบด้าน โดยเฉพาะการสังเกตจึงเป็นความท้าทายอย่างมาก

หมอมีความสนใจด้าน ดนตรี กีฬา อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว ทำอาหาร

เมื่อใดก็ตามที่มีเวลาว่างหมอชอบ ทำกิจกรรม ดนตรี กีฬา ทำอาหาร เล่นเปียโน ว่ายน้ำ อ่านหนังสือ

หน่วยสุขภาพเด็ก

หน่วยสุขภาพเด็ก การพาลูกน้อยไปพบกุมารแพทย์ตามกำหนดนัด เพื่อรับการตรวจสุขภาพ
รวมทั้งให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมั่นสังเกตพัฒนาการของลูกน้อยอย่างสม่ำเสมอทำให้คุณพ่อคุณแม่
มั่นใจได้ว่าเด็ก
ๆ จะได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันตามกำหนด รวมทั้งคำแนะนำด้านโภชนาการอย่างถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย 

ช่วง 2 ขวบปีแรกจะเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องพาลูกน้อยมาพบแพทย์บ่อยครั้งตามกำหนดการตรวจสุขภาพและรับวัคซีนของทารกหลังคลอด คือเมื่ออายุครบ 1 เดือน 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 1 ขวบ 1 ขวบครึ่ง และ 2 ขวบตามลำดับในระยะนี้กุมารแพทย์จะวัดและสังเกตน้ำหนัก ส่วนสูง พัฒนาการด้านต่าง ๆ รวมทั้งไต่ถามถึงพัฒนาการของลูกน้อย การขับถ่าย กิจวัตรประจำวัน เพื่อให้คำแนะนำ เรื่องการเลี้ยงดู การเล่นกับลูกๆ เพื่อเสริมพัฒนาการ เป็นต้น

นอกจากการตรวจสุขภาพทั่วไปแก่เด็กแรกเกิดจนถึง 15 ปีแล้ว หน่วยสุขภาพเด็กยังให้บริการตรวจสุขภาพเข้าโรงเรียนและฉีดวัคซีน ดังนี้   

> วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตาม
ข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนโรคสุกใส เป็นต้น
 

> วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ(HIB) วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น
          

สอบถามรายละเอียดวัคซีน หรือนัดหมายตรวจสุขภาพ กรุณาติดต่อ: 

ศูนย์กุมารเวชกรรม
เปิดให้บริการทุกวัน 
เวลา 08.00-17.00 น.

หน่วยพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

การเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตและมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านนับแต่ก้าวแรกที่เกิดมา เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ต้องมีความเข้าใจและพร้อมเสริมสร้างพัฒนาการในทุกระยะ 

 หน่วยพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก ศูนย์กุมารเวชกรรมจะให้การดูแลทั้งเด็กปกติซึ่งมีพัฒนาการสมวัยอยู่แล้ว และเด็กซึ่งผู้ปกครองสงสัยว่ามีความผิดปกติด้านพัฒนาการหรือพฤติกรรม ด้วยโดยกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม  ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการให้คำปรึกษาแก่คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดู เช่น พัฒนาการล่าช้าแบบรอบด้าน, พัฒนาการทางภาษาล่าช้า , การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก, คัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็ก, ให้การส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและมีความต้องการพิเศษ ตลอดจนช่วยเหลือดูแลเด็กที่มีปัญหาการดูดกลืน ตลอดจน ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม รวมถึงเด็กที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านพัฒนาการ เช่น เป็นโรคลมชัก คลอดก่อนกำหนด ดาวน์ซินโดรม ออทิสติก ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  อีกด้วย 

สอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อ: 
ศูนย์กุมารเวชกรรม 
เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ 
ให้บริการตามเวลานัดหมาย 

หน่วยทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

เพราะทุกนาทีของทารกแรกเกิดนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เวลาที่ต่างกันในการคลอดแม้เพียงหนึ่งวันก็มีผลต่อพัฒนาการของทารก ทารกแรกเกิดและทารกแรกเกิดวิกฤติจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากหน่วยทารกแรกเกิดและปริกำเนิดที่มีกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โดยเฉพาะ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ ให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม ตรวจวินิจฉัยทารกผิดปกติก่อนคลอด จนถึงหลังคลอด เพื่อช่วยดูแลให้รักษาได้ทันท่วงที และช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีระบุว่า ประเทศไทยมีทารกที่เกิดก่อนกำหนดกว่า 1 แสนคนต่อปี มีอัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกคลอดอยู่ที่ 6.7 คนใน 1 พันคน ซึ่งนับเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนเลยทีเดียว   

 สอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อ: 

ศูนย์กุมารเวชกรรม 
เปิดให้บริการวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 07.00-16.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 07.00-11.00 น.

หน่วยโภชนาการในเด็ก

ทุกวันนี้ เราพบเด็ก ๆ ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์และกลายเป็นเด็กอ้วนกันมากขึ้น สาเหตุอาจมากจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ หรือมากเกินความต้องการของร่างกาย รวมทั้งขาดกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสม ซึ่งภาวะเด็กอ้วนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 อย่างไรก็ตาม นอกจากเด็กอ้วนแล้ว หน่วยโภชนาการในเด็ก ยังดูแลเด็ก ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี ในด้านโรคเมตาบอลิก และอาการน้ำหนักน้อย 

 • ปรึกษาเรื่องนมแม่ การให้นม และนมสูตรพิเศษ
 • ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาการกิน เลี้ยงไม่โต น้ำหนักตัวน้อย โรคขาดสารอาหาร
 • ดูแลรักษา และให้คำแนะนำ เด็กที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วน โรคกลุ่มเมตาบอลิก ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
 • จัดโปรแกรมการรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย ตรวจมวลกล้ามเนื้อและไขมันในร่างกาย และรับคำแนะนำจากกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
 • ผู้ป่วยแพ้อาหาร แพ้โปรตีนนมวัว
 • ปรึกษาเรื่องสูตรอาหารพิเศษ และผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องทางเดินอาหารที่มีผลกระทบต่อโภชนาการ เช่น ถ่ายเหลว ท้องผูก ปวดท้องเรื้อรัง ลำไส้อักเสบเรื้อรัง ลำไส้สั้น
 • กลุ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก เช่น PKU IVA MSUD MMA PA GA OA GSD

 
สอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อ: 
ศูนย์กุมารเวชกรรม 
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ 
ให้บริการตามเวลานัดหมาย

หน่วยระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

การดูแลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทั้งหมด คือ กลุ่มที่มีความผิดปกติของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก รวมทั้ง ตับอ่อน ตับและทางเดินน้ำดี นอกจากนี้ยังดูแลโรคระบบอื่น ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติของร่างกาย และโรคพันธุกรรมบางชนิด 

สอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อ: 

ศูนย์กุมารเวชกรรม 
เปิดให้บริการทุกวันเสาร์
เวลา 09.00-12.00 น.

หน่วยโรคระบบต่อมไร้ท่อในเด็ก

การวินิจฉัย ดูแลรักษา และสนับสนุนสุขภาวะ สุขภาพในเด็ก ที่มีโรคต่อมไร้ท่อ หรือ ด้านฮอร์โมนต่า งๆ ปรึกษาเรื่องความสูง ความผิดปกติของการเจริญเติบโต และการเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ปรึกษาเด็กที่มีปัญหาโรคเบาหวานโรคไทรอยด์โรคคอพอก โรคต่อมหมวกไตโรคเบาจืด โรคกระดูกอ่อน 

สอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อ: 

ศูนย์กุมารเวชกรรม 
เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน 
เวลา 13.00-16.00 น.

หน่วยโรคหัวใจเด็ก

หน่วยโรคหัวใจในเด็ก เป็นหน่วยที่ให้ความสำคัญตั้งแต่แรกคลอดโดยมีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจเด็ก ให้การดูแลเจ้าตัวเล็กโดยตรง ทั้งนี้เพราะในเด็กแรกเกิดทุก 100 คน จะมี 1 คนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด ไม่ว่าจะผนังกั้นระหว่างห้องหัวใจรั่วบนหรือล่าง หรือเส้นเลือดเกินชนิดที่เขียว ปากม่วงคล้ำ หายใจหอบ ฯลฯ ส่วนใหญ่ถ้ารู้อาการตั้งแต่แรกเริ่มก็สามารถรักษาให้หายขาด และ 1 ใน 4 ของผู้ป่วยเด็กที่มีอาการโรคหัวใจแต่กำเนิดนี้ หากไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเด็กอาจเสียชีวิตได้  


สอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อ:
 
ศูนย์กุมารเวชกรรม 
เปิดบริการทุกวันเสาร์ 
เวลา 08.00-15.00 น.    

หน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก

ทุกวันนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ เราพบโรคภูมิแพ้ในเด็กบ่อยมากขึ้น ทั้งจากสภาพแวดล้อมและวิธีการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัว โรคภูมิแพ้ในเด็กเป็นโรคภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งที่เกิดจากร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไป อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะหนึ่งหรือหลายอวัยวะร่วมกันก็ได้ คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นสำรวจอาการแพ้ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็น อาการทางตา หู คอ จมูก ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ระบบทางเดินอาหาร หรืออาการทางผิวหนัง 

 โรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่เป็นโรคที่ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกรำคาญ เครียด จนอาจกลายมาเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโต เช่น ขาดสมาธิในการเรียน รบกวนการนอนหลับพักผ่อน ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ๆ และบางครั้งก็อาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ จึงควรได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยกุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ทราบสาเหตุของภูมิแพ้และได้รับคำแนะนำในการดูแลรักษาที่ถูกต้องเพื่อช่วยบรรเทาอาการต่าง ๆ และทำให้ลูกน้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 สอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อ: 
ศูนย์กุมารเวชกรรม 
เปิดให้บริการทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 
เวลา 17.00 – 20.00 น.

หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก

ในภาวะโควิด –19 ทางแผนกกุมารเวชกรรมให้ความใส่ใจในการดูแลพื้นที่ให้บริการเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโดยเฉพาะทางการหายใจ มีการแบ่งห้องตรวจสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ แยกออกจากผู้ป่วยเด็กที่ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ เรายังมีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินหายใจในเด็ก เพื่อดูแลปัญหาและโรคระบบการหายใจผู้ป่วยเด็กตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 15 ปีโดยเฉพาะ ตัวอย่างของโรคในระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็ก ๆ ชาวเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 

 • โรคภูมิแพ้อากาศ และภูมิแพ้อื่น
 • โรคหอบหืด
 • โรคหวัด
 • คอหรือทอนซิลอักเสบ
 • โรคไซนัสอักเสบ
 • หลอดลมอักเสบ
 • ปอดอักเสบติดเชื้อ ปอดบวม
 • ไอเรื้อรัง
 • หายใจมีเสียงดัง
 • นอนกรนในเด็ก

สอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อ: 

ศูนย์กุมารเวชกรรม 
เปิดให้บริการวันอังคาร- เสาร์ 
วันอังคาร เวลา 07.00-18.00 น. 
วันพุธ เวลา 09.00-16.00 น. 
วันพฤหัส เวลา 09.00-16.00 น. 
วันศุกร์ เวลา 12.00-20.00 น. 
วันเสาร์ เวลา 11.00-20.00 น. 

หน่วยโรคผิวหนังในเด็ก

ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษา และให้คำปรึกษา โดยกุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคผิวหนัง  การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก ผื่นแดงต่าง ๆ (ผื่นแพ้, ผื่นสะเก็ดเงิน, ผื่นเส้นเลือดอักเสบ) ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ผด สิว ปาน(ปานแดง, ปานดำ, ปานเลือด) สีผิวผิดปกติ (ด่างขาว, รอยดำแผลเป็น) ผิวหนังติดเชื้อ แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัสและปรสิต (ตุ่มหนอง, เชื้อรา, หิด, เหา, หูดข้าวสุก) ผิวหนังอักเสบ (ผื่นภูมิแพ้ ผื่นแพ้สัมผัส และผิวหนังอักเสบจากสาเหตุอื่น ๆ) โรคผิวหนังในทารกแรกเกิด และโรคผิวหนังพันธุกรรม โรคตุ่มน้ำ เป็นต้น 

 

สอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อ: 
ศูนย์กุมารเวชกรรม 
เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ – เสาร์ และวันจันทร์ 
เวลา 13.00-15.30 น.

หน่วยประสาทวิทยาในเด็ก

ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อในเด็กแรกเกิด – 15 ปี โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการรักษาดูแล ตรวจวินิจฉัย รักษา และติดตามผลความผิดปกติทางด้านสมอง ไขสันหลัง เส้นประสาทและกล้ามเนื้อ เช่นปวดศีรษะ เวียนศีรษะบ่อย ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ โรคลมชัก โรคติดเชื้อทางระบบประสาท เยื้อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ เลือดออกในสมอง เนื้องอกในสมอง สมองพิการ ขนาดศีรษะผิดปกติ กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากสาเหตุต่าง ๆ การเคลื่อนไหวผิดปกติ (อาการเซ ทรงตัวไม่อยู่ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายอยู่ไม่นิ่ง โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า เป็นต้น 

 

สอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อ: 
ศูนย์กุมารเวชกรรม 
เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ 
เวลา 17.00-20.00 น.

หน่วยสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ให้บริการตรวจ ประเมิน ค้นหาสาเหตุปัญหาหรือความผิดปกติทางด้านพัฒนาการของเด็กจนถึงวัยรุ่น (15 ปี) ทางด้านพัฒนาการทางด้านจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ และการเลี้ยงดู เพื่อให้การบำบัดรักษา และการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษาปัญหาการเรียนภาวะเด็กติดเกม พฤติกรรมก้าวร้าวรับการปรึกษาเพื่อแนะแนวทางและวางรากฐานการทำกิจกรรมที่เหมาะสมให้เด็กโดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นผู้ชำนาญเฉพาะทาง ร่วมกับนักจิตวิทยา และทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 

สอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อ: 
ศูนย์กุมารเวชกรรม 
เปิดให้บริการวันจันทร์-พฤหัส
เวลา
08.00 – 17.00 น. 
และวันอาทิตย์ เวลา 13.00-17.00 น.

หน่วยทางเดินปัสสาวะและโรคไตในเด็ก

ให้การดูแลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไต ได้แก่ ความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะแต่กำเนิด โรคไตวายฉับพลันหรือเรื้อรัง ทางเดินปัสสาวะหรือไตอักเสบ รวมทั้งความผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกาย 

 

สอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อ: 

ศูนย์กุมารเวชกรรม