โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับมาตรการลดโอกาสการติดเชื้อ Covid-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
อย่างเคร่งครัด มีการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อและกำหนดให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง มีการจัดการสัญจรเข้าออกอาคารด้วยประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังของอาคาร โดยมีระบบระบายอากาศป้องกันเชื้อโรคแบบ double door เพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง

นอกจากนี้ยังจัดสรรพื้นที่ใช้สอยอาคารเพื่อแยกผู้ป่วย Covid-19 ออกจากผู้มารับบริการทั่วไป พร้อมทั้งจัดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เพื่อสะดวกต่อการล้างมือในทุกแผนกและทางเดิน
จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการในทุกพื้นที่ การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ บ่อยครั้งตามมาตรฐานสากล

แนะนำคุณหมอใจดี

ทีมกุมารแพทย์

มาทำความรู้จักคุณหมอเด็กผู้เชี่ยวชาญของเรา

มาทำความรู้จักคุณหมอเด็ก
ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คลิกที่ภาพเพื่อทำความรู้จักคุณหมอ

หมอชื่อ พญ. อัญชนา สัจจพุทธวงศ์ เป็นชาวเชียงใหม่แต่กำเนิดค่ะ หมอทำงานกับโรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่กรุงเทพฯ เป็นเวลาเกือบ 10 ปี ก่อนจะย้ายกลับบ้านมาอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เมื่อปี 2016 แต่ไม่ว่าที่ไหน การได้ดูแลเด็กๆ ในทุกชาติทุกภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญและทำให้หมอมีความสุขเสมอ หมอจึงคุยกับเด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่ได้หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฮินดี กำเมืองก็ได้เจ้า

หมอเป็นผู้ชำนาญพิเศษด้านกุมารเวชศาสตร์ เฉพาะทาง อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ เรียนจบแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2541 และเรียนเพิ่มเติมด้านกุมารเวชศาสตร์ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่กรุงเทพมหานคร จนจบในปี 2547 ก่อนจะจบการศึกษาอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2550

โดยส่วนตัวแล้ว หมอชอบอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้มาแต่เด็กๆ รวมทั้งชอบเล่านิทานและฟังนิทาน ดังนั้นหมอจึงมีเรื่องเล่ามากมายที่จะมาแบ่งปันให้กับคุณพ่อคุณแม่ รวมทั้งได้มีโอกาสเดินทางไปแบ่งปันความรู้ให้กับเด็กๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลสุขภาพของเด็กเมื่อเผชิญมลภาวะอย่าง PM 2.5 และจัดการอบรมในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพในเด็กให้กับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก เพราะฉะนั้น ถ้าอยากฟังเกร็ดความรู้สนุกๆ อย่าลืมเขียนมาบอกหมอนะคะ

สวัสดีครับ คุณลุงหมอ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ ที่ดูแลเด็กๆ ด้านกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป มาเป็นระยะเวลากว่า  40 ปี โดยเฉพาะถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการปรึกษาเรื่องโรคไข้เลือดออก หอบหืด หรือวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก หรือคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนใหม่ๆ ที่วงการแพทย์กำลังให้ความสนใจ ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ

ที่จริงแล้ว คุณลุงหมอเป็นชาวจังหวัด สมุทรปราการ  แต่มาเรียนหนังสือที่เชียงใหม่ จนจบการศึกษาระดับปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ 2518 และศึกษาต่อด้านกุมารเวชศาสตร์ จนจบในปี พ.ศ. 2522 คุณลุงหมอจึงพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และอู้กำเมืองได้นิดหน่อยครับ

ยามว่าง คุณลุงหมอก็จะใช้เวลาอยู่ในสวน และพาหลานตัวเล็กๆ หลายคนไปทำกิจกรรมกลางแจ้งที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น สอนการปลูกผัก การเลี้ยงไก่ การเก็บไข่ไก่ ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ สนุกสนาน และยังเป็นการออกกำลังกายอีกด้วย ถ้าเด็กๆ อยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงต้องหมั่นออกกำลังกายนะครับ

สวัสดีค่ะ หมอชื่อ ภัทรียา เลิศชีวกานต์ หรือ หมอเอ เป็นกุมารแพทย์เฉพาะทางอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม ค่ะ

หมอเกิดที่จังหวัดเชียงราย แล้วย้ายไปอยู่ลำปาง  และมาอยู่ปักหลักที่เชียงใหม่ ตั้งแต่เข้าระดับมัธยมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นจบการศึกษาระดับปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ 2549 และศึกษาต่อด้านกุมารเวชศาสตร์ ที่สถาบันเดียวกัน จนจบในปี พ.ศ. 2553 

หมอมีความสนใจด้านพัฒนาการของเด็ก จึงได้ศึกษาต่อด้าน กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม, แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จนจบการศึกษาในปี 2556 ก่อนจะกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ตั้งแต่ปี  2558

ส่วนตัวแล้วหมอมีความสุขและสนุกกับการทำงานที่ได้ดูแลเด็กๆ ให้หายป่วย โดยมีความท้าทายด้านการปรับพฤติกรรมเด็กที่ถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างหมอ พยาบาล คุณพ่อคุณแม่ และตัวเด็กๆ เอง เป็นเป้าหมาย

และเมื่อเห็นเด็กหายป่วย เหมือนได้คืนความสดใสให้กับเด็ก และครอบครัว  ส่วนเรื่องการดูแล เรื่องพัฒนาการและพฤติกรรม จริงๆแล้ว เป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องรุนแรง หรือเร่งด่วน แต่กลับกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกครอบครัว เพื่อให้เด็กคนนึงเติบโตมาเป็นเด็กที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  เด็กที่ได้รับการดูแลทางพัฒนาการและพฤติกรรมอย่างเหมาะสม จะเติบโต เป็นเด็กที่มีความสุขกายสุขใจ และเป็นอนาคตที่ดีของสังคม

หมอเชื่อว่าการที่คุณพ่อคุณแม่หมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูกน้อย (อายุ 1-6 ปี) ผ่านกิจกรรมครอบครัวที่เหมาะสม จะเป็นการถ่ายทอดความรักความห่วงใยที่เด็กๆ จะรับรู้ได้โดยสัญชาตญาณ นำมาสู่การปรับพฤติกรรมของเด็กได้อย่างยั่งยืนค่ะ

ยามว่างหมอชอบ ทำกิจกรรม ออกกำลังกายและออกไปสูดอากาศธรรมชาติ เพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่ ขาดการเคลื่อนไหวและขาดความเชื่อมโยงสู่ธรรมชาติ ทำให้มีโรคทางกายและใจตามมาได้ง่าย

สวัสดีค่ะ

หมอชื่อณราวิตรี ถี่ถ้วน มีชื่อเล่นว่า “หมอจูน” ค่ะ

หมอเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่

เรียนหนังสือจบการศึกษาระดับปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพ.ศ. 2546 และศึกษาต่อด้านกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจนจบในปี พ.ศ. 2552 และศึกษาต่อด้านอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดที่สถาบันเดียวกันจนจบในปี 2555

หลายคนชอบถามหมอว่า ทำไมจึงสนใจเรียนเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด หมอคิดว่า การดูแลเจ้าตัวเล็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะทารกแรกเกิดมีลักษณะและสรีระร่างกายแตกต่างจากคนไข้หรือผู้ป่วยวัยอื่นๆอย่างสิ้นเชิง การดูแลรักษาต้องใช้ทักษะรอบด้าน โดยเฉพาะการสังเกตจึงเป็นความท้าทายอย่างมาก

หมอมีความสนใจด้าน ดนตรี กีฬา อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว ทำอาหาร

เมื่อใดก็ตามที่มีเวลาว่างหมอชอบ ทำกิจกรรม ดนตรี กีฬา ทำอาหาร เล่นเปียโน ว่ายน้ำ อ่านหนังสือ

สวัสดีค่ะ หมอชื่อ พญ.สุรีย์พร ชวกิตติกุล หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ หมอปุ้ย” ก็ได้นะคะ เดิมหมอเป็นคนกรุงเทพ จบแพทยศาสตร์บัณฑิตและศึกษาต่อเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหตุผลที่อยากเป็นหมอเด็กเพราะรู้สึกสนุก  สดใสเวลาที่อยู่กับเด็ก และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองดูแลเด็กให้เติบโตและมีพัฒนาการที่ดีสมวัย รวมถึงช่วยรักษาและให้คำแนะนำเวลาเด็กๆ เจ็บป่วยด้วย งานอดิเรกที่ชอบคือการท่องเที่ยว ถ่ายรูป และฝึกโยคะ

สวัสดีค่ะ หมอชื่อหมอกัณฐิกา สิงห์สี ชื่อเล่น ว่า “หมอ บัว” นะคะ เป็นกุมารแพทย์ เฉพาะทางอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจค่ะ หมอเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ เรียนจบจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการศึกษาระดับปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ในปี พ.ศ. 2557  ก่อนจะศึกษาต่อด้านกุมารเวชศาสตร์ ที่สถาบันเดียวกัน จนจบในปี พ.ศ. 2561 ค่ะ เนื่องจาก หมอยังมีความสนใจด้านโรคหัวใจในเด็กเป็นอย่างมาก เพราะโรคหัวใจในเด็กต่างจากผู้ใหญ่  และโรคหัวใจในเด็กส่วนมากมักเป็นแต่กำเนิด  ต้องใช้การดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิด หมอจึงมุ่งมั่นศึกษาต่อด้าน กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ จนสำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ทำให้หมอมีความตั้งใจที่จะดูแลเด็กๆ ที่เป็นโรคหัวใจในภาคเหนือ

และมักบอกคุณพ่อคุณแม่ให้หมั่นสังเกตว่าลูกๆ มีอาการที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคหัวใจหรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกเกิด เพื่อรักษาแต่เนิ่นๆ หรือหากไม่มั่นใจหมอยินดีให้คำปรึกษาค่ะ

ยามว่างหมอชอบเล่นเทนนิส อ่านหนังสือ และ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะ

หมอชื่อ วิกานดา ตันติโสภารักษ์ หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ หมอพฤกษ์” ก็ได้นะคะ

หมอเป็นคนกรุงเทพ ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2553

 

หมอเรียนหนังสือจบแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ 2547 ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพศ. 2551 และศึกษาต่อด้านกุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จนจบเป็นกุมารแพทย์ในปี พ.ศ. 2553 ค่ะ

 

หมอมีความสนใจในโรคต่างๆของเด็ก ทั้งปัญหาสุขภาพทั่วไป โรคติดเชื้อ โรคภูมิแพ้ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็กๆแข็งแรงป้องกันโรคต่างๆ หมออยากให้เด็กๆหายจากการเจ็บป่วยและกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสร่าเริง มีสุขภาพกายและใจที่ดี เป็นขวัญใจของครอบครัว หมอยินดีช่วยดูแลและให้คำปรึกษาตอบคำถามในด้านต่างๆ ทั้งปัญหาสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมของลูกน้อย รวมถึงความกังวลใจของคุณพ่อคุณแม่ หมอมีประสบการณ์ในการเป็นกุมารแพทย์มามากกว่าสิบปี รวมถึงประสบการณ์ตรงในการให้นมแม่และการเลี้ยงดูบุตรมาหลายปี จึงเข้าใจปัญหาของคุณพ่อคุณแม่ ยินดีให้คุณพ่อคุณแม่สอบถามและแชร์ประสบการณ์กันได้ค่ะ


ยามว่างหมอชอบอ่านหนังสือทั้งหนังสือวิชาการและประชุมวิชาการเพื่ออัปเดตความรู้ทางการแพทย์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และรวมถึงหนังสือทั่วไปเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ หมอชอบดูหนัง ฟังเพลง ร้องเพลง เล่นเปียโน ทำขนม เพื่อผ่อนคลาย ชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติ และใช้เวลากับครอบครัว  และชอบออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะ

สวัสดีค่ะ หมอชื่อ พญ.ธนิดา เอื้ออารีย์จิต หรือ หมอเดียร์ เป็นกุมารแพทย์ เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์โภชนาการค่ะ จบแพทยศาสตร์บัณฑิตและศึกษาต่อเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงที่ศึกษารู้สึกสนใจเรื่องโภชนาการในเด็ก ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก การได้รับภาวะโภชนาการที่ดี และเหมาะสมเป็นพื้นฐานของสุขภาพ การเจริญเติบโต พัฒนาการและสติปัญญาของปัจจุบัน และอนาคต และตอนนั้นเองจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังไม่มีกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ จึงมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อเรื่องโภชนาการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงกลับมาประจำที่โรงพยาบาล
กรุงเทพเชียงใหม่ เพื่อดูแลภาวะโภชนาการให้กับเด็กๆ ตั้งแต่แรกเกิดในการให้นมแม่ การให้อาหารตามวัยเมื่อโตขึ้น หรือในเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเลือกรับประทาน ทานอาหารยาก น้ำหนักตัวน้อย หรือมากเกินไปในผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ ก็มักจะเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ ทั้งที่มีปัญหาเรื่องแพ้อาหาร ปัญหาเรื่องลำไส้ และการดูดซึม การย่อยโปรตีน และโรคเมตาบอลิก

ช่วงที่มีเวลาว่างหมอก็ชอบศึกษาเพิ่มเติมเรื่องโภชนาการ ติดตามข่าวสารใหม่ๆ
เกี่ยวกับแวดวงอาหาร นอกจากนี้ยังมีความสนใจในเรื่องของกาแฟ การทำขนม และออกกำลังกาย เช่น วิ่งและโยคะค่ะ

สวัสดีค่ะ หมอชื่อ “หมอนัท” ค่ะ
ชื่อจริงว่า ณัฐิกา ฉันทศิริวรรณ
ภูมิลำเนาเดิมหมอเป็นชาวจังหวัดแพร่ และได้ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่เข้าเรียนแพทย์ ในปีพ.ศ. 2550

เรียนหนังสือจบการศึกษาระดับปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ 2556 ก่อนจะศึกษาต่อด้านกุมารเวชศาสตร์ และได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมาเวชศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2560 ค่ะ

หมอมีความสนใจเกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเจ็บป่วยต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อ โรคของระบบทางเดินหายใจ โรคของระบบทางเดินอาหาร ไปจนถึงการเสริมสร้างพัฒนาการ การเจริญเติบโตในมิติต่างๆ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการให้วัคซีนที่เหมาะสมกับเด็กๆ รวมไปถึงการป้องกันความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กในแต่ละวัยอีกด้วยค่ะ

ยามว่างหมอชอบทำขนม ทำอาหาร และทำงานตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย ฝึกสมาธิและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
นอกจากนั้นหมอชอบที่จะหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมให้แก่ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ ข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์เป็นประจำ เพื่อให้ความรู้ทางการแพทย์มีความสดใหม่อยู่เสมอ รวมไปถึงชอบที่จะการทดลองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาตัวเองในทุกๆ วันอีกด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ หมอชื่อ หมอพรพิมล นาคพงศ์พันธุ์ หรือจะเรียกว่า “หมอก้อย” ก็ได้นะคะ หมอจบแพทยศาสตรบัณฑิตและศึกษาต่อเฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

หมอมีความสนในด้านการเลี้ยงดูลูกอย่างไรให้เติบโตเป็นคนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ รวมถึงการรับมือกับปัญหา อุปสรรคต่างๆ และการอยู่ในสังคมที่โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลกับชีวิต นอกจากนี้ หมอคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและการสร้างความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างพ่อแม่และลูกเป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจเช่นกัน

หมอมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นคุณพ่อคุณแม่และลูกๆกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสร่าเริงอีกครั้งหลังได้รับฟังคำแนะนำจากหมอ รอยยิ้มเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานชั้นดีที่ทำให้หมออยากดูแลเด็กๆและครอบครัวให้ดียิ่งๆขึ้นไป

หมอมักจะใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือเพื่อหาความรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆที่หมอดูแลอยู่จะได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม ทันสมัย เพื่อให้พร้อมที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพและมีความสุขตามที่ควรจะเป็น

หมอชื่อ หมอจุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ หรือจะเรียกว่า “ป้าหมอหยก” ก็ได้นะคะ หมอเป็นหมอเฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา หรือ เกี่ยวกับด้านผิวหนังในเด็ก

หมอเข้าใจถึงความกังวลของคุณพ่อและคุณแม่เป็นอย่างดีเมื่อเห็นลูกน้อยมีอาการเจ็บป่วย ไม่สบายเนื้อสบายตัว มีอาการแพ้ หรือ มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง สิ่งเหล่านี้จึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้หมอตัดสินใจศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังในเด็กโดยตรงเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการคลี่คลายความกังวลของผู้ปกครอง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลลูกหลานได้อย่างเหมาะสม

ความสุขของผู้ปกครองคือการได้เห็นลูกน้อยมีสุขภาพที่ดี เมื่อลูกน้อยป่วย พ่อแม่ย่อมรู้สึกไม่สบายใจ หน้าที่ของหมอคือคืนความสุขให้กับแก่เด็กๆและผู้ปกครองที่ได้เห็นลูกหลานหายจากอาการป่วย และในขณะเดียวกันหมอก็มีหน้าที่คืนรอยยิ้มที่สดใส เสียงหัวเราะให้กับเด็กๆที่กลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกครั้ง

หมอชื่นชอบในการช่วยเหลือและสร้างความสุขให้กับผู้อื่น ดังนั้นในเวลาว่างหมอมักจะหาโอกาสไปทำบุญร่วมกับครอบครัวอยู่เป็นประจำ

สวัสดีครับ หมอชื่อ หมออธิษฐ์ วุฒิสารวัฒนา พี่หมอเป็นหมอเฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้และโรคทางภูมิคุ้มกันในเด็ก ซึ่งทำให้เด็กๆมีอาการป่วยและรู้สึกไม่สบายตัวได้ ด้วยเหตุนี้ พี่หมอจึงเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันขึ้นมาโดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่างๆ เหมือนเป็นอาวุธป้องกันตัวเองไว้ต่อสู้กับเจ้าโรคร้ายต่างๆ

พี่หมอรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับเด็กๆ ได้ยินเสียงหัวเราะ และได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ ที่หายจากอาการป่วยและกลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้ง หากคุณพ่อคุณแม่หรือเด็กๆต้องการขอคำปรึกษาพี่หมออย่างไร พี่หมอยินดีให้คำแนะนำและแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆนะครับ

ยามว่างพี่หมอชอบหากิจกรรมทำ หรือ หาร้านกาแฟบรรยากาศดีๆเพื่อนั่งผ่อนคลาย นอกจากนี้พี่หมอยังชื่นชอบการออกกำลังกาย หรือ เล่นกีฬาเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วยครับ