โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับมาตรการลดโอกาสการติดเชื้อ Covid-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
อย่างเคร่งครัด มีการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อและกำหนดให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง มีการจัดการสัญจรเข้าออกอาคารด้วยประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังของอาคาร โดยมีระบบระบายอากาศป้องกันเชื้อโรคแบบ double door เพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง

นอกจากนี้ยังจัดสรรพื้นที่ใช้สอยอาคารเพื่อแยกผู้ป่วย Covid-19 ออกจากผู้มารับบริการทั่วไป พร้อมทั้งจัดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เพื่อสะดวกต่อการล้างมือในทุกแผนกและทางเดิน
จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการในทุกพื้นที่ การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ บ่อยครั้งตามมาตรฐานสากล

พาหนู ๆ ทัวร์คลินิก

พาหนู ๆ ทัวร์คลินิก

BCM Pediatric's Facilities

พื้นที่ปลอดภัย พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับเด็ก

ด้วยมาตรการเข้มข้นในการดูแลพื้นที่ให้บริการเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ศูนย์กุมารเวชกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เน้นย้ำความใส่ใจตลอดช่วงโควิด-19
ด้วยการแยกพื้นที่ใช้สอยอย่างเคร่งครัด จัดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ที่เหมาะกับความสูงของเด็กๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการในทุกพื้นที่
รวมทั้งขอให้คุณแม่บ้านทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ บ่อยครั้งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ และความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่

อย่างไรก็ดี ในระยะ New Normal นี้ กุมารแพทย์ยังคงแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญกับการพาเด็กๆ
 มาพบแพทย์ตามนัดหมาย เพราะจะมีผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กๆ เป็นอย่างยิ่ง

1. หน่วยสุขภาพเด็กดี

บริการตรวจสุขภาพเด็กโดยกุมารแพทย์รวมถึงบริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กตามช่วงวัยเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจว่าลูกน้อยจะมีพัฒนาการที่ดีและเติบโตอย่างสมวัย

2. ศูนย์กุมารเวชกรรม

บริการตรวจรักษาเด็กโดยแบ่งห้องตรวจแยกออกเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ห้องตรวจสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ และ ห้องตรวจสำหรับผู้ป่วยเด็กทั่วไป

3. บริเวณแยกผู้ป่วยเด็กที่ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ

3. บริเวณแยกผู้ป่วยเด็กที่ไม่มีอาการระบบ
ทางเดินหายใจ

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคของเด็กๆ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส  ศูนย์กุมารเวชกรรมได้แยกบริเวณเฉพาะและห้องรักษา รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยเด็กที่ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ

4. ห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ของเด็กทั้งยังสร้างความเพลิดเพลินได้ในเวลาเดียวกัน มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้สมวัย ในเด็กที่มีปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ด้วยอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ กันโดยมีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิด

5. ห้องให้นมแม่สำหรับทารก

พื้นที่ส่วนตัวและปลอดภัยสำหรับคุณแม่มือใหม่ในบรรยากาศที่เงียบสงบและผ่อนคลาย พร้อมพยาบาลผู้มีประสบการณ์ด้านนมแม่คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณแม่เรื่องการให้นมบุตรอย่างถูกต้อง รวมถึงตอบข้อซักถามต่างๆ ในขั้นต้น

6. ห้องน้ำสำหรับเจ้าตัวเล็ก

เพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับเด็ก ศูนย์กุมารเวชกรรมมีการออกแบบห้องน้ำสำหรับเด็กๆ ซึ่งเหมาะสมกับขนาดตัวของเด็กเล็กไว้ให้บริการ พร้อมทั้งยังมีเตียงเปลี่ยนผ้าอ้อมสำหรับทารกไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับคุณพ่อคุณแม่อีกด้วย

7. การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

บริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือ EKG เป็นการตรวจการทำงานของหัวใจเพื่อให้กุมารแพทย์สามารถประเมินสุขภาพของเด็กและวินิจฉัยเบื้องต้นได้ว่ามีความเสี่ยงหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจหรือไม่ เพื่อการวางแผนดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

8. การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ

บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ (Echocardiogram) หรือ ที่เรียกสั้นๆว่า เอคโคหัวใจ เป็นรูปแบบการตรวจวินิจฉัยโดยใช้คลื่นความถี่สูงที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีนี้ช่วยให้กุมารแพทย์สามารถวินิจฉัยและตรวจหาความรุนแรงของโรคหัวใจหรือโรคทางหลอดเลือดหัวใจของเด็กๆ ในเบื้องต้นได้

9. เครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ (CCTA)

เครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ Coronary CT Angiography เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจดูความผิดปกติของหลอดเลือด ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ รวมถึงใช้ในการติดตามผลการรักษาภายหลังเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

10. เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย
(INBODY: BODY COMPOSITION ANALYSIS)

เด็กๆ จะได้รับการตรวจวัดองค์ประกอบต่างๆ ของร่างกายอย่างละเอียด เช่น ปริมาณน้ำในร่างกาย มวลกล้ามเนื้อและกระดูก มวลไขมัน และปริมาณไขมันในช่องท้องเพื่อนำผลไปประเมินสุขภาพเบื้องต้น

สวัสดีครับ คุณลุงหมอ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ ที่ดูแลเด็กๆ ด้านกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป มาเป็นระยะเวลากว่า  40 ปี โดยเฉพาะถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการปรึกษาเรื่องโรคไข้เลือดออก หอบหืด หรือวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก หรือคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนใหม่ๆ ที่วงการแพทย์กำลังให้ความสนใจ ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ

ที่จริงแล้ว คุณลุงหมอเป็นชาวจังหวัด สมุทรปราการ  แต่มาเรียนหนังสือที่เชียงใหม่ จนจบการศึกษาระดับปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ 2518 และศึกษาต่อด้านกุมารเวชศาสตร์ จนจบในปี พ.ศ. 2522 คุณลุงหมอจึงพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และอู้กำเมืองได้นิดหน่อยครับ

ยามว่าง คุณลุงหมอก็จะใช้เวลาอยู่ในสวน และพาหลานตัวเล็กๆ หลายคนไปทำกิจกรรมกลางแจ้งที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น สอนการปลูกผัก การเลี้ยงไก่ การเก็บไข่ไก่ ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ สนุกสนาน และยังเป็นการออกกำลังกายอีกด้วย ถ้าเด็กๆ อยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงต้องหมั่นออกกำลังกายนะครับ