โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับมาตรการลดโอกาสการติดเชื้อ Covid-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
อย่างเคร่งครัด มีการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อและกำหนดให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง มีการจัดการสัญจรเข้าออกอาคารด้วยประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังของอาคาร โดยมีระบบระบายอากาศป้องกันเชื้อโรคแบบ double door เพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง

นอกจากนี้ยังจัดสรรพื้นที่ใช้สอยอาคารเพื่อแยกผู้ป่วย Covid-19 ออกจากผู้มารับบริการทั่วไป พร้อมทั้งจัดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เพื่อสะดวกต่อการล้างมือในทุกแผนกและทางเดิน
จัดระบบการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการในทุกพื้นที่ การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ บ่อยครั้งตามมาตรฐานสากล

ทีมกุมารแพทย์

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อทำความรู้จักคุณหมอ

สวัสดีค่ะ หมอชื่อ ภัทรียา เลิศชีวกานต์ หรือ หมอเอ เป็นกุมารแพทย์เฉพาะทางอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม ค่ะ

หมอเกิดที่จังหวัดเชียงราย แล้วย้ายไปอยู่ลำปาง  และมาอยู่ปักหลักที่เชียงใหม่ ตั้งแต่เข้าระดับมัธยมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นจบการศึกษาระดับปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ 2549 และศึกษาต่อด้านกุมารเวชศาสตร์ ที่สถาบันเดียวกัน จนจบในปี พ.ศ. 2553 

หมอมีความสนใจด้านพัฒนาการของเด็ก จึงได้ศึกษาต่อด้าน กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม, แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จนจบการศึกษาในปี 2556 ก่อนจะกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ตั้งแต่ปี  2558

ส่วนตัวแล้วหมอมีความสุขและสนุกกับการทำงานที่ได้ดูแลเด็กๆ ให้หายป่วย โดยมีความท้าทายด้านการปรับพฤติกรรมเด็กที่ถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างหมอ พยาบาล คุณพ่อคุณแม่ และตัวเด็กๆ เอง เป็นเป้าหมาย

และเมื่อเห็นเด็กหายป่วย เหมือนได้คืนความสดใสให้กับเด็ก และครอบครัว  ส่วนเรื่องการดูแล เรื่องพัฒนาการและพฤติกรรม จริงๆแล้ว เป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องรุนแรง หรือเร่งด่วน แต่กลับกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกครอบครัว เพื่อให้เด็กคนนึงเติบโตมาเป็นเด็กที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  เด็กที่ได้รับการดูแลทางพัฒนาการและพฤติกรรมอย่างเหมาะสม จะเติบโต เป็นเด็กที่มีความสุขกายสุขใจ และเป็นอนาคตที่ดีของสังคม

หมอเชื่อว่าการที่คุณพ่อคุณแม่หมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูกน้อย (อายุ 1-6 ปี) ผ่านกิจกรรมครอบครัวที่เหมาะสม จะเป็นการถ่ายทอดความรักความห่วงใยที่เด็กๆ จะรับรู้ได้โดยสัญชาตญาณ นำมาสู่การปรับพฤติกรรมของเด็กได้อย่างยั่งยืนค่ะ

ยามว่างหมอชอบ ทำกิจกรรม ออกกำลังกายและออกไปสูดอากาศธรรมชาติ เพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่ ขาดการเคลื่อนไหวและขาดความเชื่อมโยงสู่ธรรมชาติ ทำให้มีโรคทางกายและใจตามมาได้ง่าย

สวัสดีครับ คุณลุงหมอ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ ที่ดูแลเด็กๆ ด้านกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป มาเป็นระยะเวลากว่า  40 ปี โดยเฉพาะถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการปรึกษาเรื่องโรคไข้เลือดออก หอบหืด หรือวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก หรือคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนใหม่ๆ ที่วงการแพทย์กำลังให้ความสนใจ ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ

ที่จริงแล้ว คุณลุงหมอเป็นชาวจังหวัด สมุทรปราการ  แต่มาเรียนหนังสือที่เชียงใหม่ จนจบการศึกษาระดับปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ 2518 และศึกษาต่อด้านกุมารเวชศาสตร์ จนจบในปี พ.ศ. 2522 คุณลุงหมอจึงพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และอู้กำเมืองได้นิดหน่อยครับ

ยามว่าง คุณลุงหมอก็จะใช้เวลาอยู่ในสวน และพาหลานตัวเล็กๆ หลายคนไปทำกิจกรรมกลางแจ้งที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น สอนการปลูกผัก การเลี้ยงไก่ การเก็บไข่ไก่ ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ สนุกสนาน และยังเป็นการออกกำลังกายอีกด้วย ถ้าเด็กๆ อยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงต้องหมั่นออกกำลังกายนะครับ