ใครคือนักฆ่ายืนหนึ่ง? - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

จริงอยู่ที่ ‘ฉลามนั้นชอบงับคุณ’ แต่ก็ยังงับได้แค่ 6 รายต่อปีทั่วโลก ในขณะที่นักฆ่าผู้ครองอันดับหนึ่งสามารถคร่าชีวิตมนุษย์ได้ถึงกว่าปีละ 20.5 ล้านคน

 • “โรคหัวใจ” เป็นโรคร้ายแรงที่มีอัตราการเสียชีวิต 12.2% ของสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลก
 • คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ชั่วโมงละ 2 คน!!! หรือประมาณปีละ 37,000 ราย

 

 

World Heart Federation จึงจัดให้มีการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการดูแลหัวใจ อย่างต่อเนื่อง ในปี 2023 มาด้วยธีม Use Heart, Know Heart การ “รู้จักหัวใจตัวเอง” จะทำให้เราสามารถตระหนักถึงความสำคัญและต้องการจะดูแลหัวใจได้มากขึ้น

 

เราสามารถดูแลหัวใจได้โดยการ “ใช้หัวใจให้ถูกวิธี 3 ประการ” คือ

 1. (ใช้ใจ) เลือกกิน

 • กินผักผลไม้ 1 ฟายมือต่อวัน (แบบสด แช่แข็ง หรืออบแห้งก็ได้)
 • เลือกดื่มน้ำเปล่า ลดและเลิกเครื่องดื่มรสหวาน
 • เปลี่ยนจากของหวานเป็นผลไม้สด
 • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินปริมาณที่แพทย์แนะนำ
 • จำกัดปริมาณอาหารหมักดอง ที่มีรสเค็ม หวานและไขมันจำนวนมาก
 • หมั่นปรุงอาหารและสรรหา เมนูที่ดีต่อใจ อยู่เสมอ

 

 1. (ใช้ใจ) ขยับกาย

 • ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที อาทิตย์ละ 5 วัน
 • หรือออกกำลังกายแบบ vigorous exercise (พวกการวิ่งเร็ว ปั่นจักรยานเร็ว ที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วมาก หายใจเร็วขึ้นมากจนไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้) ให้ได้อาทิตย์ละ 75 นาที
 • เดินเล่น ทำงานบ้าน หรือจะเต้นรำก็ได้

 

 1. (ใช้ใจ) แข็งใจหยุดบุหรี่

 • การเลิกสูบบุหรี่เท่ากับเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับตนเองและผู้คนรอบตัว
 • ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดจะลดลงเรื่อยๆ หลังหยุดบุหรี่ได้ 2 ปี
 • การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง ก็เป็นอีกสาเหตุของโรคหัวใจในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
 • ถ้าพบปัญหาในการเลิกบุหรี่ สามารถขอเข้ารับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้ทันที