คุณภคิน พรหมนุชานนท์

ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต และ ลูกค้าโครงการ Health Buddy

ได้เล่าถึงความประทับใจจากประสบการณ์ตรงของลูกค้าและตนเอง ที่เข้ารับการผ่าตัด และพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วย

ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่...

 

" ทุกครั้งที่ได้เข้ารักษาหรือใช้บริการเอง ไม่ว่าจะเป็นในฐานะคนไข้เองหรือในฐานะของการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ก็จะรู้สึกประทับใจในการบริการของทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เสมอครับ เพราะโรงพยาบาลมีมาตรฐานในการให้การรักษาและการบริการที่ดีด้วยความเป็นมืออาชีพสูง ให้ความสำคัญเอาใจใส่ในการดูแลลูกค้าและผู้ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี จึงทำให้รู้สึกประทับใจและอุ่นใจที่ได้เข้าใช้บริการและติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ทุกครั้งครับ "