คุณนพดล ดวงแก้ว

ผู้จัดการหน่วย อินทนนท์41เอ็กซ์ดี บริษัท AIA จำกัด

เล่าถึงความประทับใจจากประสบการณ์การดูแลลูกค้าประกันชีวิตที่มาใช้บริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ซึ่งเมื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ของเรา ได้วินิจฉัยอย่างละเอียด จึงพบว่าผู้ถือกรมธรรม์มีอาการของโรคคาวาซากิ ซึ่งเป็นโรคที่พบได้น้อยมากในประเทศไทย จึงได้นำเข้าสู่การร่วมตรวจวินิจฉัยโดย ทีมสหสาขาวิชาชีพ ระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ จนสามารถรักษาผู้ป่วยจากโรคร้ายแรง ให้หายกลับคืนเป็นปกติ

 

" ในฐานะที่เป็นทั้งพ่อและตัวแทนประกันชีวิตรู้สึกประทับใจในการบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ที่ให้บริการได้อย่างมืออาชีพ รู้สึกประทับใจกับการประสานงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยให้การเข้ารับการรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง และผู้ปกครองรู้สึกอุ่นใจในการดูแลของคุณหมอและพยาบาลครับ "