แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งของการหายใจที่เกิดขึ้นระหว่างนอนหลับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และทำให้เกิดความผิดปกติอื่นๆ กับร่างกาย ทุกคนสามารถประเมินความเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ด้วยแบบทดสอบด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

 

 

แพ็กเกจตรวจคุณภาพการนอนหลับ

ด้วยความปรารถนาดี

พญ. ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทวิทยาเฉพาะทางการนอนหลับผิดปกติและลมชัก

ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ | โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร 052 089 888 หรือ 1719

 

บทความที่เกี่ยวข้อง