ตรวจคุณภาพการนอนหลับ “คุ้มค่าและครอบคลุม” สไตล์ลักชู - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ผู้รับบริการมักมีความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจคุณภาพการนอนหลับ Sleep Test  หรือ Sleep Lab ว่าเป็นการตรวจดูการนอนกรนหรือการตรวจดูการหายใจเท่านั้น ซึ่งพญ.ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์ แพทย์ผู้ชำนาญด้านประสาทวิทยาและเชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ ได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วการตรวจคุณภาพการนอนหลับเป็นการตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับในผู้ที่นอนกรน ผู้มีปัญหาการอุดกั้นของการหายใจหรือผู้ที่มีอาการเกร็งกระตุกในขณะนอนหลับ ส่งผลให้หลับพักผ่อนไม่เพียงพอสมองไม่สดชื่น  ซึ่งในการตรวจได้ลงลึกไปยังระบบการทำงานของร่างกายเป็นการตรวจคุณภาพการนอนหลับแบบสมบูรณ์ด้วยการตรวจคลื่นสมองแบบวัดสัญญาณรอบศรีษะ โดยการติดอุปกรณ์การตรวจบนศรีษะ 2 แบบ

Sleep Test 6 points

1.การวางอุปกรณ์ตำแหน่งตรวจ อย่างน้อง 6 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการตรวจแบบมาตรฐาน

Sleep Test 14 points

2.การตรวจคลื่นสมอง การวางอุปกรณ์ตำแหน่งตรวจ 14 ตำแหน่ง เป็นการเพิ่มจุดการวางตำแหน่งบนศีรษะสำหรับการตรวจคลื่นสมองอย่างละเอียด โดยมีแพทย์ผู้ชำนาญด้านประสาทวิทยาและเชี่ยวชาญด้านการนอนหลับเป็นผู้วินิจฉัยอาการตั้งแต่ระยะการหลับ ประเมินความสามารถของการหลับสนิท หรือสมองสะดุ้ง ที่ไม่สามารถดูได้จากอาการแสดงการกลอกตา ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจการหายใจ ทางปาก ทางจมูก การกรน ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการเกร็งตัวขณะนอนหลับ ทั้งยังมีการบันทึกพฤติกรรมท่าทางขณะนอนหลับ และรวมถึงลักษณะสัญญาณการนอนหลับของคนไข้ที่ต่างกันของแต่ละบุคคล

 

โดดเด่นด้วยแพทย์ผู้ชำนาญให้ความใส่ใจในรายละเอียดการแปลผล

ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ให้ความสำคัญในการแปลผลตรวจรวมถึงการสื่อสารที่ “ชัดเจนและแม่นยำ” อธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละสัญญาณในร่างกาย โดยแพทย์ผู้ชำนาญด้านประสาทวิทยาและเชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ ที่ได้รับการรับรองจาก คลีฟแลนด์ คลินิก (Cleveland Clinic) และแพทยสภาของประเทศไทย เป็นผู้วินิจฉัยดูแลการตรวจคลื่นสมองและด้านการนอนหลับ การแปลผล รวมถึงวางแผนการรักษาตั้งแต่ก่อนตรวจ ขณะตรวจ และรักษาหลังตรวจ ระหว่างที่คนไข้ทำการตรวจจะมีนักเทคนิคผู้ชำนาญการด้านการนอนหลับ เฝ้าสังเกตอาการระหว่างตรวจ แก้ไข ดำเนินการรักษาตามแผนที่แพทย์วางไว้ตลอดทั้งคืน รวมถึงทีมแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางระบบหู คอ จมูก, แพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านระบบเดินหายใจ,  แพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางโรคหัวใจ, แพทย์ผู้ชำนาญด้านทันตกรรม, แพทย์ผู้ชำนาญด้านจิตเวช, แพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางต่อมไร้ท่อและเมตาบริสม, แพทย์ผู้ชำนาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย, แพทย์ชำนาญด้านกุมารเวช และทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือดูแล

 

หลับสบาย สไตล์ลักชู (Luxury Lifestyle)

ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ด้วยห้องตรวจที่กว้างขวาง อุปกรณ์ครบครัน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย อีกทั้งยังมีบริการอาหารสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 2 มื้อ จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการ การตรวจสอบคุณภาพการนอนหลับอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพความแม่นยำในภาคเหนือของประเทศไทย

 

การบริการทั้งหมดนี้ศูนย์คุณภาพการนอนหลับเชื่อมั่นในความสามารถให้การดูแลผู้รับบริการได้อย่างคุ้มค่าและครอบคลุม ด้วยแพ็กเกจตรวจคุณภาพการนอนหลับ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามเบื้องต้นหรือทำนัดพบแพทย์ เพื่อวางแผน สร้างความเข้าใจ ก่อนตัดสินใจ ได้ทุกวัน