ห้องพิเศษแบบมาตรฐาน

May 11, 2018

 

ห้องพิเศษแบบมาตราฐาน  ราคารวม 3,750 บาท

รวมอาหารไทย 3มื้อ 

ราคานี้สามารถใช้บริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2561

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

Admission Center 052-089-888