ห้องพรีเมียร์

May 11, 2018

 

ห้องพรีเมียร์  ราคารวม 3,750 บาท

 

    • – รวมอาหารไทย 3 มื้อ

 

    • – ราคานี้สามารถใช้บริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2561

 

    • – หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่  Admission Center 052-089-888 หรือ 1719