เตรียมความพร้อมเพื่อลูกน้อย

วันที่ สิงหาคม 29, 2019

รับฟังบรรยายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพ และฝึกปฏิบัติจริง

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
เวลา 8.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่