คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปวช ,ปวส ,ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ อย่างน้อย 2 ปี
- สุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี
- ใจรักงานบริการ
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สามารถเริ่มงานได้ทันที
- สามารถช่วยเหลือทันตกรรมได้หลากหลายสาขา จะพิจารณาเป็นพิเศษ