อาหารคาร์บ (Carb Foods) - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

อาหารคาร์บ

คาร์บ หรือ “Carb” ย่อมาจาก Carbohydrate (คาร์โบไฮเดรต) เป็นแหล่งให้พลังงานหลักสำหรับร่างกาย โดยคนปกติควรได้รับสารอาหารกลุ่มนี้ร้อยละ 50-60 ของพลังงานทั้งหมด โดยคาร์โบไฮเดรต หรือ คาร์บ 1 กรัม ให้พลังงาน
4 กิโลแคลอรี เราจะมาทำความรู้จักกับคาร์บเพิ่มเติม ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับอาหารแลกเปลี่ยนกันก่อน
อาหารแลกเปลี่ยน

อาหารแลกเปลี่ยน หมายถึง การกำหนดปริมาณอาหารออกเป็นหมวดหมู่ โดยให้พลังงานและสารอาหารใกล้เคียงกัน อาหารปริมาณดังกล่าว เรียกว่า “ส่วน” ซึ่งอาหารแลกเปลี่ยนมีทั้งหมด 6 หมวด ประกอบด้วย หมวดข้าว/แป้ง หมวดผลไม้ หมวดนม หมวดผัก หมวดเนื้อสัตว์ และหมวดไขมัน โดยอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก ได้แก่ หมวดข้าว/แป้ง หมวดผลไม้และหมวดนม

จะเห็นได้ว่าอาหารในหมวดต่างๆ จะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตแตกต่างกัน เราจึงเฉลี่ยได้ว่าคาร์โบไฮเดรต
15 กรัม นับเป็น 1 คาร์บ

นอกจากนี้ยังมีของหวานและน้ำตาล หากรับประทานมากจะนับคาร์บด้วย เช่น น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ (จะเท่ากับ
3 ช้อนชา) มีคาร์โบไฮเดรต 15 กรัม นับเป็น 1 คาร์บ

การนับคาร์บสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
การนับคาร์บจะมีความจำเป็นในผู้ที่เป็นเบาหวานหรือคนที่ต้องจำกัดพลังงานเพื่อลดน้ำหนัก สำหรับในกลุ่มผู้เป็นเบาหวานการนับคาร์บจะช่วยในการควบคุมอาหารส่งผลให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้น โดยเฉลี่ยผู้ชายควรรับประทานคาร์บไม่เกิน 5 ส่วน/มื้อ ผู้หญิงควรรับประทานคาร์บไม่เกิน 4 ส่วน/มื้อ (ผู้เป็นเบาหวานแต่ละรายมีความต้องการคาร์โบไฮเดรตไม่เท่ากัน ควรปรึกษานักกำหนดอาหารหรือนักโภชนาการถึงปริมาณที่เหมาะสมอีกครั้ง)

ยกตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนคาร์บในหมวดต่างๆ

 

 

นุจีจันทร์ บุญญาพัฒนาพงศ์

นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่