Shuttle Van ServicesShuttle Van Services บริการส่งฟรีไปและกลับจากโรงพยาบาลกรุงเทพ

หมายเหตุ :
- เวลาออกเดินทาง ขึ้นอยู่กับ สภาพการจราจร
- B หมายถึง รถมินิบัส
- จันทร์ - ศุกร์ : เพิ่มรอบในวันธรรมดาเท่านั้น (ไม่เพิ่มรอบในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

VIP Hospital Services
เรามียานพาหนะลีมูซีนหรูและรถตู้ผู้โดยสารเพื่อรองรับและความต้องการของผู้ป่วย

VIP Medical Services ผู้ป่วย VIP สามารถ ขอบริการ Fast Track*

- เจ้าหน้าที่จะดูแลอำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทางตลอดทุกขั้นตอนจากเครื่องลงจนถึงโรงพยาบาล
- *บริการโดยสารไม่ได้มีทุกสนามบินและประเภทของยานพาหนะจะขึ้นอยู่กับความพร้อม แนะนำให้จองล่วงหน้า
- *บริการ Fast Track ไม่ได้มีทุกสนามบิน
- ฝ่ายผู้โดยสารมีความรับผิดชอบที่จะเตรียมเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายประเทศไทย ทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าประเทศ

กรุณาติดต่อ:info@bangkokhospital.com หรือ โทร. 1719

ตารางรถบริการ Shuttle Bus Services (link)
สอบถามเพิ่มเติม
ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร.1719 Email: info@bangkokhospital.com