ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ. เกียรติคุณ พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

Specialties : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University
  • Hematology and Oncology : Memorial Sloan-Ketterring Cancer, New York

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888