ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ.เกียรติคุณ นพ. สว่าง แสงหิรัญวัฒนา

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2525อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2521ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888