ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ. พญ. มาลัย มุตตารักษ์

Specialty : รังสีวิทยาทั่วไป

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านม

Languages : English, Thai

Educations

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การศึกษาอื่นๆ

Resident

  • General Radiology : Mahidol University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888