ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ. นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

Languages : English, Thai

Educations

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

  • Obstetrics and Gynecology : Chiang Mai University 1900

Fellowships

  • Reproductive Medicine : New York Hospital, Cornell University Medical College 1900
  • Reproductive Medicine : Mayo Clinic 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888