ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ. นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,
ปริญญาโท University of Nottingham

Education

  • Obstetrics and Gynecology : Chiang Mai University
  • Reproductive Medicine : New York Hospital, Cornell University Medical College
  • Reproductive Medicine : Mayo Clinic

FRI

21 ก.ย.

SAT

22 ก.ย.

SUN

23 ก.ย.

MON

24 ก.ย.

TUE

25 ก.ย.

WED

26 ก.ย.

THU

27 ก.ย.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888