ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ.คลินิก พญ. บุญสม ชัยมงคล

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์โรคเลือด
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2546เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2529โลหิตวิทยา, Fitzgerald Mercy Catholic Medical Center affiliated with Jefferson University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2506ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888