ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์โรคเลือด
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2546เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2529โลหิตวิทยา, Fitzgerald Mercy Catholic Medical Center affiliated with Jefferson University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2506ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย