ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ. คลินิก พญ. บุญสม ชัยมงคล

Specialties : อายุรศาสตร์โรคเลือด, เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Residents

  • Internal Medicine : Ching Mai University 1900
  • Family Medicine : 1900

Fellowship

  • Hemato Oncology : Fitzgerald Mercy Catholic Medical Center affiliated with Jefferson University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888