ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ. คลินิก พญ. บุญสม ชัยมงคล

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคเลือด

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

  • Internal Medicine : Ching Mai University
  • Hemato Oncology : Fitzgerald Mercy Catholic Medical Center affiliated with Jefferson University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888