ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ. คลินิก พญ. บุญสม ชัยมงคล

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคเลือด

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

  • Internal Medicine : Ching Mai University
  • Family Medicine :
  • Hemato Oncology : Fitzgerald Mercy Catholic Medical Center affiliated with Jefferson University

FRI

21 ก.ย.

SAT

22 ก.ย.

SUN

23 ก.ย.

MON

24 ก.ย.

TUE

25 ก.ย.

WED

26 ก.ย.

THU

27 ก.ย.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888