ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ. พญ. สุชยา ลือวรรณ

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Obstetric and Gynecology : Chiang Mai University 2005
  • Maternal Fetal Medicine : Chiang Mai University 2007

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888