ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ. พญ. นันทนา กสิตานนท์

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2544อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2538ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888