ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ. พญ. นันทนา กสิตานนท์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

Languages : English, Thai

Education
-

Resident

  • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Rheumatology : Chiang Mai University 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888