ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ. พญ. นันทนา กสิตานนท์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

Languages : English, Thai


-

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University
  • Rheumatology : Chiang Mai University

FRI

21 ก.ย.

SAT

22 ก.ย.

SUN

23 ก.ย.

MON

24 ก.ย.

TUE

25 ก.ย.

WED

26 ก.ย.

THU

27 ก.ย.

26 Sep

แผนกอายุรกรรม

18:00 - 19:0019:00 - 20:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888