ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ. พญ. นันทนา กสิตานนท์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

Languages : English, Thai


-

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University
  • Rheumatology : Chiang Mai University

SUN

21 ต.ค.

MON

22 ต.ค.

TUE

23 ต.ค.

WED

24 ต.ค.

THU

25 ต.ค.

FRI

26 ต.ค.

SAT

27 ต.ค.

24 Oct

แผนกอายุรกรรม

18:00 - 19:0019:00 - 20:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888