ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ. นพ. เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Neurological Surgery : Allegheny General Hospital 1900

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888