ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ. นพ. ปรีชา ชลิดาพงศ์

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Orthopedics Surgery : The Medical Council of Thailand 1981
  • Hand Surgery - Microsurgery : Hiroshima School of Medicine Hiroshima Japan

FRI

19 ต.ค.

SAT

20 ต.ค.

SUN

21 ต.ค.

MON

22 ต.ค.

TUE

23 ต.ค.

WED

24 ต.ค.

THU

25 ต.ค.

22 Oct

แผนกกระดูก

13:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:00
24 Oct

แผนกกระดูก

09:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888