ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ. นพ. ปรีชา ชลิดาพงศ์

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Orthopedics Surgery : The Medical Council of Thailand

Fellowship

  • Hand Surgery - Microsurgery : Hiroshima School of Medicine Hiroshima Japan

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888