ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ. นพ. ปรีชา ชลิดาพงศ์

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Hand Surgery - Microsurgery : Hiroshima School of Medicine Hiroshima Japan
  • Orthopedics Surgery : The Medical Council of Thailand 1981

SUN

23 ก.ย.

MON

24 ก.ย.

TUE

25 ก.ย.

WED

26 ก.ย.

THU

27 ก.ย.

FRI

28 ก.ย.

SAT

29 ก.ย.

24 Sep

แผนกกระดูก

13:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:00
26 Sep

แผนกกระดูก

09:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888