ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ. นพ. ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์

Specialties : ตจวิทยา, อายุรศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Dermatology : Institute of Dermatology
  • DERMATOLOGY FELLOW : UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO SCHOOL OF MEDICINE

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888