ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. โชติรส อังกุระวรานนท์

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

  • Surgery : 1900
  • Minimally Invasive Surgery : Siriraj Hospital 2014

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888