ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. แรกขวัญ สิทธิวางค์กูล

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Pediatrics : Chiang Mai University

Fellowship

  • Pediatric Cardiology : The Hospital for Sick Children, University Avenue in Toronto, Ontario

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888