ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. อาภา เตชกานนท์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University
  • Gastroenterology : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888